Szpital Rehabilitacyjny Jarcewo

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA Z ZESPOŁEM DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNYM

Zespół, który tworzą specjaliści z zakresu Psychologii, Neurologopedii, Terapii Zajęciowej oraz Dietetyki. Zajmujemy się profesjonalną diagnostyką psychologiczną (w tym neuropsychologiczną), neurologopedyczną oraz dietetyczną. Prowadzimy regularną terapię naszych pacjentów, psychoedukację oraz szkolimy personel Szpitala.

Nasze działania polegają w szczególności na realizacji:

Celów diagnostycznych

 • Badania neuropsychologiczne – zaburzenia funkcji poznawczych, emocjonalnych oraz osobowościowych, związanych z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (OUN)
 • Kliniczna diagnoza psychologiczna – trudności emocjonalne oraz zaburzenia psychiczne związane z zachorowaniem
 • Badania neurologopedyczne – zaburzenia funkcji językowych oraz trudności z przyjmowaniem pokarmów [afazja, dyzartria, apraksja, dysfagia]
 • Kliniczna diagnoza dietetyczna – analiza dotychczasowych zwyczajów żywieniowych i ich potencjalnego wpływu na zachorowanie

Celów terapeutycznych

 • Rehabilitacja neuropsychologiczna
 • Wsparcie psychologiczne
 • Terapia neurologopedyczna
 • Trening funkcji poznawczych (indywidualny i grupowy)
 • Terapia zajęciowa (indywidualna i grupowa)
 • Zajęcia integracyjne

Celów edukacyjnych

 • Psychoedukacja pacjentów (indywidualna i grupowa)
 • Szkolenia personelu

Preferujemy pracę zespołową – zarówno wewnątrz Pracowni, jak i z innymi zespołami: lekarskim, pielęgniarskim oraz fizjoterapeutycznym. W ścisłej współpracy z lekarzami i fizjoterapeutami prowadzimy szeroko zakrojoną diagnozę oraz opracowujemy indywidualne strategie rehabilitacji. Na co dzień towarzyszymy Naszym Pacjentom w rehabilitacji ruchowej, niektóre procedury logopedyczne wykonywane są w asyście pielęgniarek oraz opiekunów medycznych, a porady dietetyczne zawsze mają na uwadze wyniki badań lekarskich. Prowadzimy różnego rodzaju zajęcia grupowe oraz znajdujemy czas na indywidualną pracę Pacjentami w zaciszu gabinetu.

NASZ ZESPÓŁ TWORZĄ

Dr n. hum. Krzysztof Wąchal – psycholog – kierownik zespołu

Mgr Marta Olszewska – psycholog

Mgr Katarzyna Klunder – psycholog

Mgr Magdalena Boruta – neurologopeda

Mgr Magdalena Nisztuk – neurologopeda

Mgr Małgorzata Szczepańska – dietetyk

Natalia Karasińska – terapeuta zajęciowy

Krzysztof Wąchal

Specjalista Psychologii Klinicznej. NEUROPSYCHOLOG.

Wykształcenie:

Specjalizacja Psychologia Kliniczna [Neuropsychologia] – 4-letnie [UG Gdańsk]
Psychologia Kliniczna – roczne studia podyplomowe [UKW Bydgoszcz]
Psychologia – 5-letnie studia magisterskie [UJ Kraków]
Logopedia – 2-letnie studia podyplomowe [UMK Toruń]
Socjologia – 5-letnie studia magisterskie [UJ Kraków]
Filozofia – 4-letnie studia doktoranckie [UJ Kraków]
Filozofia – 5-letnie studia magisterskie [PAT Kraków]

Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie kliniczne zdobyte w Oddziałach i Klinikach Neurologicznych, Neurochirurgicznych, Rehabilitacji Neurologicznej, Oddziałach i Klinikach Psychiatrycznych, Psychogeriatrycznych oraz Chorób Somatycznych między innymi w: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Centralnym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, Placówce Rehabilitacyjnej w Dzierżążnie, Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim oraz – od kilku lat – w Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach.

Doktor Nauk Humanistycznych w zakresie Filozofii, autor artykułów naukowych, czynny i bierny uczestnik konferencji naukowych oraz szkoleń specjalistycznych, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Marta Olszewska

Psycholog – Psychoterapeuta, w trakcie certyfikacji z Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, mgr prawa.

Wykształcenie:
Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej – 4 letnie [SWPS Sopot]
Psychologia – 5-letnie studia magisterskie [UG Gdańsk]
Zarządzanie Personelem – roczne studia podyplomowe [WSPS Gdańsk]
Prawo – 3-letnie jednolite studia magisterskie [UG Gdańsk]

Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie kliniczne zdobyte między innymi w Hospicjum Stacjonarnym, Oddziale Psychiatrycznym Szpitala w Człuchowie, w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych oraz w Oddziałach Rehabilitacyjnych. Prowadzi diagnozę oraz terapię psychologiczną osób chorych somatycznie i psychicznie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia interwencji kryzysowej i poradnictwa psychologicznego; wieloletnia biegła sądowa. Od ponad 10 lat prowadzi prywatny gabinet, w którym świadczy pomoc psychologiczną oraz prowadzi psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym. Specjalista do spraw szkoleń.

Wybrane certyfikaty, szkolenia, konferencje:
Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu, Centrum Interwencji Kryzysowej PCK, Gdańsk
Przydatna terapia behawioralna, Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, Gdańsk
Osobowość z pogranicza. Jak wspierać osoby wrażliwe emocjonalnie?, Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, Gdańsk
Zarządzanie konfliktem, Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny „RAZEM”, Gdynia
Terapia małżeństw i par w podejściu systemowym, Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin w Sopocie
Uprawomocnienie, czyli o odbudowaniu dobrych relacji, Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, Gdańsk

Katarzyna Klunder

Psycholog, specjalizuje się w diagnozie oraz terapii osób z uszkodzeniem Ośrodkowego Układu Nerwowego.

Wykształcenie:
Psychologia [specjalność: Psychologia Kliniczna] – 5-letnie studia magisterskie [UG Gdańsk]
Psychologia Kliniczna [specjalność: Neuropsychologia] – roczne studia podyplomowe [GUMed Gdańsk]
Psychologia Transportu – roczne studia podyplomowe [UG Gdańsk]

Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie kliniczne w diagnozie i terapii neuropsychologicznej zdobyte między innymi w Klinice i Katedrze Rehabilitacji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, w Pracowni Neuropsychologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Klinice Neurochirurgii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Były wykładowca psychologii dla kierunków medycznych.

Wybrane certyfikaty, szkolenia, konferencje:

Sopockie Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej:
          Rola neuropsychologa na oddziale neurochirurgicznym
          Przyłóżkowa ocena funkcjonowania poznawczego
          Neuropsychologia w psychiatrii
          Terapia neuropsychologiczna – wybrane zagadnienia. Część I
          Terapia neuropsychologiczna – wybrane zagadnienia. Część II
          Postępowanie niefarmakologiczne w chorobach otępiennych
          Neuropsychologia medyczna

Dolnośląska Fundacja Alzheimerowska
          Neuropsychologia w psychiatrii
          Neuropsychologia w neurologii
          Terapia zaburzeń komunikacji słownej w chorobach otępiennych

Ośrodek Zdrowia Psychicznego i Rozwoju PROPSYCHE Bydgoszcz
          Neuroobrazowanie w diagnostyce najczęstszych chorób otępiennych

Magdalena Boruta

Neurologopeda, w trakcie specjalizacji z Neurologopedii Klinicznej

Wykształcenie:
Specjalizacja Neurologopedia Kliniczna – 2-letnie [UM Poznań – w trakcie]
Neurologopedia – studia podyplomowe [UG Gdańsk]
Logopedia – 2-letnie studia podyplomowe uzupełniające [UG Gdańsk]
Językoznawstwo – 2-letnie studia magisterskie [UMK Toruń]
Logopedia – 3-letnie studia licencjackie [UMK Toruń]

Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie kliniczne zdobyte w placówkach oświatowych, w poradniach audiologicznych i psychologiczno-pedagogicznych, w Hospicjum Stacjonarnym oraz na Oddziałach Rehabilitacji Neurologicznej. Wykładowca w placówkach oświatowych i szkoleniowych.

Wybrane certyfikaty, szkolenia, konferencje:
Specjalistyczne szkolenie kwalifikacyjne uprawniające do prowadzenia badania słuchu z wykorzystaniem Screeningowego Audiometru Tonalnego (SAT) - Słuch obwodowy i centralne przetwarzanie słuchowe. Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, Gdańsk
Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych. Moduł I. Fundacja „Miedzy słowami”, Gdynia
Szkolenie „MFT 9-99 sTArs – miofunkcjonalna terapia dla osób w wieku 9-99” ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg. A. Kittel”. Wczesna Interwencja Logopedyczna Barbara Paradowska, Gdańsk
Manualna terapia dysfagii I i II. RehaTrainer, Łódź
Elastyczny terapeutyczny taping w logopedii zgodnie z podejściem Esther de Ru. FIZJOspot, Bydgoszcz.
Kurs terapii czaszkowo-krzyżowej (część I i II). Europejskie Centrum Terapii, Gdańsk
C-Eye: terapia i komunikacja w jednym. Certyfikat I stopnia, nr 1/AW/2020/006. Centrum Neurorehabilitacji i AssisTech, Gdańsk
Pielęgnacja rurki tracheostomijnej – praktyczne podstawy dla logopedów. Centrum Szkoleń DISCURSO [online]
Przyłóżkowa ocena funkcjonowania poznawczego. Certyfikat nr 2/1/2020. Sopockie Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
Elektro neuro mobilizacja obszaru twarzowego. Zespół ENMOT i Centrum Neuroterapii i Neurorehabilitacji NSL Gdańsk
Diagnoza i terapia dysartrii. Centrum Szkoleń DISCURSO [online]
Mózgowe mechanizmy procesów językowych. Co warto wiedzieć o afazji? Centrum Szkoleń DISCURSO [online]
Mowa przełykowa – uruchomienie odbicia, Pracownia wspierania rozwoju, Toruń
Onkologopedia-wprowadzenie do problematyki, Pracownia wspierania rozwoju, Toruń
Komunikacja osób z diagnozą stan wegetatywny, stan minimalnej świadomości. Centrum neurorehabilitacji Edyta Tyszkiewicz [online]
Diagnoza i leczenie zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych w praktyce logopedy i neurologopedy”. Rehaintegro, Warszawa
Nerwy czaszkowe. Jak badać i prowadzić terapię (wskazówki dla logopedów). Centrum Szkoleń DISCURSO [online]
Diagnoza i terapia dyzartrii i dysfagii, Centrum neuroterapii i neurorehabilitacji, Bydgoszcz
CRAFTA. Leczenie problemów w obszarze czaszkowo-żuchwowym i czaszkowo-twarzowym (w trakcie). OrtoKursy, Kraków

Małgorzata Szczepańska

Dietetyk kliniczny, Psychodietetyk

Wykształcenie:
Psychodietetyka – roczne studia podyplomowe [WSB Gdańsk]
Dietetyka – 2-letnie studia magisterskie [BSW Bydgoszcz]
Dietetyka – 3-letnie studia licencjackie [UMK Toruń, Collegium Medicum Bydgoszcz]

Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie kliniczne w diagnozie i terapii dietetycznej zdobyte na Oddziałach Internistycznych (Choroby Wewnętrzne, Pulmonologia, Kardiologia, Neurologia / Oddział Udarowy), Ginekologiczno-Położniczym oraz Chirurgicznym w Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach, w Chojnickim Hospicjum i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oraz – od kliku lat – na Oddziałach Rehabilitacyjnych (Rehabilitacja Kardiologiczna, Ogólnoustrojowa, Neurologiczna) w Szpitalu Jarcewo. Posiada doświadczenie w komponowaniu jadłospisów dla placówek żywienia zbiorowego; prowadzi zajęcia edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania. Specjalizuje się w dietetyce klinicznej – potrafi skutecznie poprowadzić oraz zmotywować do zmiany nawyków żywieniowych zarówno osoby zdrowe, dążące do redukcji wagi, jak i osoby obciążone licznymi schorzeniami.

Wybrane kursy, szkolenia, konferencje naukowe:
Top dietary trends, czyli aktualne trendy żywieniowe w alergiach pokarmowych, Food Forum oraz Instytut Mikroekologi, Poznań
Trends in Dietetics, Polskie Stowarzyszenie Dietetyków, Łódź
Psychologia dla Dietetyka, Warsztat Nauki, [Online]
Emocjonalne przyczyny otyłości, Akademia Wiem Co Jem, [Online]
Psychodietetyka w praktyce, Akademia Wiem Co Jem, [Online]