Szpital Rehabilitacyjny Jarcewo

Regulamin odwiedzin

 

Informujemy, że od dnia 16 maja 2022 r. obowiązują nowe zasady odwiedzin pacjentów przebywających w Szpitalu w Jarcewie.

 

Oddział rehabilitacji neurologicznej i zakład opiekuńczo-leczniczy

 

Odwiedziny są możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

W sali pacjenta może przebywać 1 osoba odwiedzająca, a długość wizyty wynosi maksymalnie 30 minut.

Wizyty odbywać się będą codziennie o godz. 15.30 oraz o godz. 16

Umawianie odwiedzin dokonywane będzie telefonicznie pod numerami telefonów:

ZOL – 52 334 33 26

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej – 52 335 50 82

 

REŻIM SANITARNY PODCZAS ODWIEDZIN

  • Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym kaszlu, kataru, gorączki, bólu gardła).
  • Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dokładnego zdezynfekowania rąk przed wejściem na oddział.
  • Obowiązkowe jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos.
  • W czasie wizyty zalecane jest zachowanie dystansu minimum 1,5 metra
    od odwiedzanego pacjenta oraz innych osób przebywających w placówce.
    W szczególności nie zaleca się kontaktu fizycznego z pacjentem (podawanie ręki, przytulanie itp.).

 

Oddział rehabilitacji kardiologicznej

Spotkania z pacjentami odbywają się na świeżym powietrzu, przed budynkiem (ławeczki, altana).

Zalecane są godziny popołudniowe, gdy pacjent zakończy udział w zajęciach.

W czasie spotkania zalecane jest zachowanie dystansu minimum 1,5 metra od odwiedzanego pacjenta. W szczególności nie zaleca się kontaktu fizycznego z pacjentem (podawanie ręki, przytulanie itp.).