Szpital Rehabilitacyjny Jarcewo

Pobyty komercyjne w ZOL

Hospitalizacja w Szpitalu w Jarcewie na zasadach działania Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego obejmuje całodobową opiekę personelu medycznego (podaż leków, pomoc w czynnościach samoobsługowych oraz utrzymaniu higieny osobistej), możliwość korzystania z terapii zajęciowej, terapię ruchową w podstawowym zakresie (podtrzymywanie funkcji aparatu ruchu) oraz wyżywienie. Do dyspozycji pacjentów przygotowaliśmy także dostosowany dla osób niepełnosprawnych teren rekreacyjny, umożliwiający odbywanie spacerów i odpoczynek w malowniczej scenerii. W związku z pobytem sporządza się stosowną umowę.


POBYT WYRĘCZAJĄCY


Pobyt krótkoterminowy na czas określony, ustalany z Dyrektorem Ośrodka. Po tym okresie pacjent zostaje wypisany z Oddziału. Z różnych powodów: w razie choroby, planowanych wyjazdów, ważnych spraw do załatwienia, urlopu opiekuna czy jakiejkolwiek innej chwilowej niedyspozycji opiekunów umożliwiamy przekazanie osoby wymagającej pomocy w codziennym funkcjonowaniu pod opiekę wykwalifikowanego personelu.


POBYT OPIEKUŃCZY DŁUGOTERMINOWY


Rozumiemy trudności związane z zapewnieniem całodobowej opieki i nadzoru pacjentom schorowanym, niepełnosprawnym, samotnym, w starszym wieku. Dlatego bezterminowy pobyt kierujemy do osób, które wymagają stałej pomocy osób trzecich, a w warunkach domowych jej zapewnienie jest z różnych względów niemożliwe lub trudne i wymaga usług specjalistów różnych dziedzin medycyny i opieki społecznej. W zakresie naszych świadczeń profesjonalnie zaspokajamy wszystkie podstawowe potrzeby pacjenta.

 

Usługi dodatkowe


Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych pensjonariuszy jak i ich opiekunów, we współpracy ze specjalistami różnych dziedzin, przygotowaliśmy także ofertę usług dodatkowych, których aktualny cennik jest dostępny w punkcie pielęgniarskim na Oddziałach oraz w Sekretariacie.

  • pralnia
  • fryzjer
  • konsultacja psychologiczna
  • konsultacja logopedyczna
  • porada dietetyka