Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA Z ZESPOŁEM DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNYM

Zespół, który tworzą specjaliści z zakresu Psychologii, Neurologopedii oraz Dietetyki. Zajmujemy się profesjonalną diagnostyką psychologiczną (w tym neuropsychologiczną), neurologopedyczną oraz dietetyczną. Prowadzimy regularną terapię naszych pacjentów, psychoedukację oraz szkolimy personel Szpitala.

Nasze działania polegają w szczególności na realizacji:

Celów diagnostycznych

 • Badania neuropsychologiczne – zaburzenia funkcji poznawczych, emocjonalnych oraz osobowościowych, związanych z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (OUN)
 • Kliniczna diagnoza psychologiczna – trudności emocjonalne oraz zaburzenia psychiczne związane z zachorowaniem
 • Badania neurologopedyczne – zaburzenia funkcji językowych oraz trudności z przyjmowaniem pokarmów [afazja, dyzartria, apraksja, dysfagia]
 • Kliniczna diagnoza dietetyczna – analiza dotychczasowych zwyczajów żywieniowych i ich potencjalnego wpływu na zachorowanie

Celów terapeutycznych

 • Rehabilitacja neuropsychologiczna
 • Wsparcie psychologiczne
 • Terapia neurologopedyczna
 • Trening funkcji poznawczych (indywidualny i grupowy)
 • Terapia zajęciowa (indywidualna i grupowa)
 • Zajęcia integracyjne

Celów edukacyjnych

 • Psychoedukacja pacjentów (indywidualna i grupowa)
 • Szkolenia personelu

Preferujemy pracę zespołową – zarówno wewnątrz Pracowni, jak i z innymi zespołami: lekarskim, pielęgniarskim oraz fizjoterapeutycznym. W ścisłej współpracy z lekarzami i fizjoterapeutami prowadzimy szeroko zakrojoną diagnozę oraz opracowujemy indywidualne strategie rehabilitacji. Na co dzień towarzyszymy Naszym Pacjentom w rehabilitacji ruchowej, niektóre procedury logopedyczne wykonywane są w asyście pielęgniarek oraz opiekunów medycznych, a porady dietetyczne zawsze mają na uwadze wyniki badań lekarskich. Prowadzimy różnego rodzaju zajęcia grupowe oraz znajdujemy czas na indywidualną pracę Pacjentami w zaciszu gabinetu.

NASZ ZESPÓŁ TWORZĄ

Dr n. hum. Krzysztof Wąchal – psycholog – kierownik zespołu

Mgr Marta Olszewska – psycholog

Mgr Katarzyna Klunder – psycholog

Mgr Magdalena Boruta – neurologopeda

Mgr Małgorzata Szczepańska – dietetyk

Krzysztof Wąchal

Psycholog, w trakcie specjalizacji z Psychologii Klinicznej – Neuropsychologii.

Wykształcenie:
Specjalizacja Psychologia Kliniczna [Neuropsychologia] – 4-letnie [UG Gdańsk – w trakcie]
Psychologia Kliniczna – roczne studia podyplomowe [UKW Bydgoszcz]
Psychologia – 5-letnie studia magisterskie [UJ Kraków]
Logopedia – 2-letnie studia podyplomowe [UMK Toruń]
Socjologia – 5-letnie studia magisterskie [UJ Kraków]
Filozofia – 4-letnie studia doktoranckie [UJ Kraków]
Filozofia – 5-letnie studia magisterskie [PAT Kraków]

Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie kliniczne zdobyte na Oddziałach Neurologicznych i Oddziałach Rehabilitacji Neurologicznej, Oddziałach Psychiatrycznych, Psychogeriatrycznych oraz Chorób Somatycznych między innymi w: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, Placówce Rehabilitacyjnej w Dzierżążnie, Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim oraz – od kilku lat – w Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach.

Doktor Nauk Humanistycznych w zakresie Filozofii, autor artykułów naukowych z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, czynny i bierny uczestnik konferencji naukowych, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Marta Olszewska

Psycholog – Psychoterapeuta, w trakcie szkolenia z Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, mgr prawa.

Wykształcenie:
Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej – 4 letnie [SWPS Sopot – w trakcie]
Psychologia – 5-letnie studia magisterskie [UG Gdańsk]
Zarządzanie Personelem – roczne studia podyplomowe [WSPS Gdańsk]
Prawo – 3-letnie jednolite studia magisterskie [UG Gdańsk]

Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie kliniczne zdobyte między innymi w Hospicjum Stacjonarnym, Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych oraz na Oddziałach Rehabilitacyjnych. Prowadzi diagnozę oraz terapię psychologiczną osób chorych somatycznie i psychicznie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia interwencji kryzysowej i poradnictwa psychologicznego; wieloletnia biegła sądowa. Od ponad 10 lat prowadzi prywatny gabinet, w którym świadczy pomoc psychologiczną oraz prowadzi psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym. Specjalista do spraw szkoleń.

Wybrane certyfikaty, szkolenia, konferencje:
Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu, Centrum Interwencji Kryzysowej PCK, Gdańsk
Przydatna terapia behawioralna, Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, Gdańsk
Osobowość z pogranicza. Jak wspierać osoby wrażliwe emocjonalnie?, Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, Gdańsk
Zarządzanie konfliktem, Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny „RAZEM”, Gdynia
Terapia małżeństw i par w podejściu systemowym, Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin w Sopocie
Uprawomocnienie, czyli o odbudowaniu dobrych relacji, Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, Gdańsk

Katarzyna Klunder

Psycholog, specjalizuje się w diagnozie oraz terapii osób z uszkodzeniem Ośrodkowego Układu Nerwowego.

Wykształcenie:
Psychologia [specjalność: Psychologia Kliniczna] – 5-letnie studia magisterskie [UG Gdańsk]
Psychologia Kliniczna [specjalność: Neuropsychologia] – roczne studia podyplomowe [GUMed Gdańsk]
Psychologia Transportu – roczne studia podyplomowe [UG Gdańsk]

Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie kliniczne w diagnozie i terapii neuropsychologicznej zdobyte między innymi w Klinice i Katedrze Rehabilitacji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, w Pracowni Neuropsychologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Klinice Neurochirurgii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Były wykładowca psychologii dla kierunków medycznych.

Wybrane certyfikaty, szkolenia, konferencje:

Sopockie Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej:
          Rola neuropsychologa na oddziale neurochirurgicznym
          Przyłóżkowa ocena funkcjonowania poznawczego
          Neuropsychologia w psychiatrii
          Terapia neuropsychologiczna – wybrane zagadnienia. Część I
          Terapia neuropsychologiczna – wybrane zagadnienia. Część II
          Postępowanie niefarmakologiczne w chorobach otępiennych
          Neuropsychologia medyczna

Dolnośląska Fundacja Alzheimerowska
          Neuropsychologia w psychiatrii
          Neuropsychologia w neurologii
          Terapia zaburzeń komunikacji słownej w chorobach otępiennych

Ośrodek Zdrowia Psychicznego i Rozwoju PROPSYCHE Bydgoszcz
          Neuroobrazowanie w diagnostyce najczęstszych chorób otępiennych

Magdalena Boruta

Neurologopeda, w trakcie specjalizacji z Neurologopedii Klinicznej

Wykształcenie:
Specjalizacja Neurologopedia Kliniczna – 2-letnie [UM Poznań – w trakcie]
Neurologopedia – studia podyplomowe [UG Gdańsk]
Logopedia – 2-letnie studia podyplomowe uzupełniające [UG Gdańsk]
Językoznawstwo – 2-letnie studia magisterskie [UMK Toruń]
Logopedia – 3-letnie studia licencjackie [UMK Toruń]

Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie kliniczne zdobyte w placówkach oświatowych, w poradniach audiologicznych i psychologiczno-pedagogicznych, w Hospicjum Stacjonarnym oraz na Oddziałach Rehabilitacji Neurologicznej. Wykładowca w placówkach oświatowych i szkoleniowych.

Wybrane certyfikaty, szkolenia, konferencje:
Specjalistyczne szkolenie kwalifikacyjne uprawniające do prowadzenia badania słuchu z wykorzystaniem Screeningowego Audiometru Tonalnego (SAT) - Słuch obwodowy i centralne przetwarzanie słuchowe. Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, Gdańsk
Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych. Moduł I. Fundacja „Miedzy słowami”, Gdynia
Szkolenie „MFT 9-99 sTArs – miofunkcjonalna terapia dla osób w wieku 9-99” ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg. A. Kittel”. Wczesna Interwencja Logopedyczna Barbara Paradowska, Gdańsk
Manualna terapia dysfagii I i II. RehaTrainer, Łódź
Elastyczny terapeutyczny taping w logopedii zgodnie z podejściem Esther de Ru. FIZJOspot, Bydgoszcz.
Kurs terapii czaszkowo-krzyżowej (część I i II). Europejskie Centrum Terapii, Gdańsk
C-Eye: terapia i komunikacja w jednym. Certyfikat I stopnia, nr 1/AW/2020/006. Centrum Neurorehabilitacji i AssisTech, Gdańsk
Pielęgnacja rurki tracheostomijnej – praktyczne podstawy dla logopedów. Centrum Szkoleń DISCURSO [online]
Przyłóżkowa ocena funkcjonowania poznawczego. Certyfikat nr 2/1/2020. Sopockie Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
Elektro neuro mobilizacja obszaru twarzowego. Zespół ENMOT i Centrum Neuroterapii i Neurorehabilitacji NSL Gdańsk
Diagnoza i terapia dysartrii. Centrum Szkoleń DISCURSO [online]
Mózgowe mechanizmy procesów językowych. Co warto wiedzieć o afazji? Centrum Szkoleń DISCURSO [online]
Mowa przełykowa – uruchomienie odbicia, Pracownia wspierania rozwoju, Toruń
Onkologopedia-wprowadzenie do problematyki, Pracownia wspierania rozwoju, Toruń
Komunikacja osób z diagnozą stan wegetatywny, stan minimalnej świadomości. Centrum neurorehabilitacji Edyta Tyszkiewicz [online]
Diagnoza i leczenie zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych w praktyce logopedy i neurologopedy”. Rehaintegro, Warszawa
Nerwy czaszkowe. Jak badać i prowadzić terapię (wskazówki dla logopedów). Centrum Szkoleń DISCURSO [online]
Diagnoza i terapia dyzartrii i dysfagii, Centrum neuroterapii i neurorehabilitacji, Bydgoszcz
CRAFTA. Leczenie problemów w obszarze czaszkowo-żuchwowym i czaszkowo-twarzowym (w trakcie). OrtoKursy, Kraków

Małgorzata Szczepańska

Dietetyk kliniczny, Psychodietetyk

Wykształcenie:
Psychodietetyka – roczne studia podyplomowe [WSB Gdańsk]
Dietetyka – 2-letnie studia magisterskie [BSW Bydgoszcz]
Dietetyka – 3-letnie studia licencjackie [UMK Toruń, Collegium Medicum Bydgoszcz]

Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie kliniczne w diagnozie i terapii dietetycznej zdobyte na Oddziałach Internistycznych (Choroby Wewnętrzne, Pulmonologia, Kardiologia, Neurologia / Oddział Udarowy), Ginekologiczno-Położniczym oraz Chirurgicznym w Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach, w Chojnickim Hospicjum i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oraz – od kliku lat – na Oddziałach Rehabilitacyjnych (Rehabilitacja Kardiologiczna, Ogólnoustrojowa, Neurologiczna) w Szpitalu Jarcewo. Posiada doświadczenie w komponowaniu jadłospisów dla placówek żywienia zbiorowego; prowadzi zajęcia edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania. Specjalizuje się w dietetyce klinicznej – potrafi skutecznie poprowadzić oraz zmotywować do zmiany nawyków żywieniowych zarówno osoby zdrowe, dążące do redukcji wagi, jak i osoby obciążone licznymi schorzeniami.

Wybrane kursy, szkolenia, konferencje naukowe:
Top dietary trends, czyli aktualne trendy żywieniowe w alergiach pokarmowych, Food Forum oraz Instytut Mikroekologi, Poznań
Trends in Dietetics, Polskie Stowarzyszenie Dietetyków, Łódź
Psychologia dla Dietetyka, Warsztat Nauki, [Online]
Emocjonalne przyczyny otyłości, Akademia Wiem Co Jem, [Online]
Psychodietetyka w praktyce, Akademia Wiem Co Jem, [Online]