Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Przychodnia

Artykuły

 • PEŁNE BADANIE NEUROPSYCHOLOGICZNE

  Badanie neuropsychologiczne obejmuje ocenę funkcji poznawczych i stanu psychicznego, w tym badanie: orientacji, różnych rodzajów uwagi i pamięci, funkcji językowych, funkcji wzrokowo-przestrzennych, funkcji wykonawczych, systemu emocjonalnego, w niektórych wypadkach również badanie osobowości. Wyniki uzyskane w testach neuropsychologicznych odnoszone są do norm populacyjnych i korelowane z wynikami badań obrazowych. Badanie neuropsychologiczne nie jest badaniem inteligencji!!! Określa deficyty funkcji poznawczych, emocjonalnych i osobowościowych, ale też mocne strony i wskazuje dalsze postępowanie – rehabilitacja / kompensacja utraconych funkcji.

  Czytaj Więcej o: PEŁNE BADANIE NEUROPSYCHOLOGICZNE
 • KONSULTACJA NEUROPSYCHOLOGICZNA

  Jest to badanie psychologiczne, mające na celu ocenę funkcjonowania poznawczego oraz psychicznego (norma / poniżej normy) oraz ewentualne oszacowanie głębokości występujących zaburzeń. Nie ocenia poszczególnych funkcji (uwaga, pamięć, funkcje wzrokowo-przestrzenne itd.), jednak – w niektórych wypadkach – jest badaniem wystarczającym do postawienia diagnozy medycznej. Może również stanowić wstęp do przeprowadzenia pełnego badania neuropsychologicznego.

  Czytaj Więcej o: KONSULTACJA NEUROPSYCHOLOGICZNA
 • BADANIE NEUROLOGOPEDYCZNE

  Badanie neurologopedyczne obejmuje badanie aparatu artykulacyjnego, koordynacji oddechowo-fonacyjnej, praksji oralnej (w tym połykania) oraz funkcji językowych (również czytanie i pisanie). Neurologopeda szczegółowo ocenia zaburzenia o typie: dyzartrii, dysfagii, apraksji mowy oraz afazji.

  Czytaj Więcej o: BADANIE NEUROLOGOPEDYCZNE
 • KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE - PSYCHOTERAPIA

  Obejmują zwykle kilka spotkań z psychologiem – psychoterapeutą i są kierowane do osób doświadczających psychicznego dyskomfortu oraz przeżywających kryzys. Konsultacje psychologiczne są formą poradnictwa psychologicznego, mającego na celu doraźną pomoc w poradzeniu sobie z trudną sytuacją życiową. W wypadku znacznego nasilenia trudności, mogą stanowić wstęp do podjęcia długoterminowej formy współpracy, pod postacią psychoterapii.

  Czytaj Więcej o: KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE - PSYCHOTERAPIA
 • KONSULTACJE DIETETYCZNE

  Konsultacje z dietetykiem mają na celu zmianę dotychczasowych nawyków żywieniowych. Obejmują one pogłębioną diagnozę dietetyczną, która stanowi wstęp do rozpoczęcia terapii dietetycznej / psychodietetycznej. Nadrzędnym zadaniem konsultacji jest wdrożenie diety zdrowej, przyczyniającej się do lepszego funkcjonowania organizmu. Kolejnym celem może być redukcja masy ciała. Konsultacje dietetyczne obejmują także pracę nad motywacją. Mogą wiązać się również z opracowaniem przez dietetyka konkretnych planów żywieniowych, wraz z listami potrzebnych produktów. Konsultacje prowadzone są przez dietetyka, posiadającego doświadczenie w pracy klinicznej, obejmującej specjalistyczne żywienie osób z różnego rodzaju schorzeniami oraz osób z wielochorobowością. Adresowane są również dla osób zdrowych, które chciałby zmienić swój sposób odżywiania się.

  Czytaj Więcej o: KONSULTACJE DIETETYCZNE