Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Badanie neuropsychologiczne

Badanie neuropsychologiczne obejmuje ocenę funkcji poznawczych i stanu psychicznego, w tym badanie: orientacji, różnych rodzajów uwagi i pamięci, funkcji językowych, funkcji wzrokowo-przestrzennych, funkcji wykonawczych, systemu emocjonalnego, w niektórych wypadkach również badanie osobowości. Wyniki uzyskane w testach neuropsychologicznych odnoszone są do norm populacyjnych i korelowane z wynikami badań obrazowych. Badanie neuropsychologiczne nie jest badaniem inteligencji!!! Określa deficyty funkcji poznawczych, emocjonalnych i osobowościowych, ale też mocne strony i wskazuje dalsze postępowanie – rehabilitacja / kompensacja utraconych funkcji.

Na czym polega badanie?

 • Badanie obejmuje 2-3 spotkania diagnostyczne z psychologiem
 • Analizę dotychczasowej dokumentacji medycznej i psychologicznej oraz badań obrazowych
 • Zebranie wywiadu z pacjentem oraz – w razie potrzeby – z opiekunem
 • Przeprowadzenie przesiewowego badania funkcji poznawczych
 • Przeprowadzenie specjalistycznych testów neuropsychologicznych
 • W razie potrzeby wykorzystanie innych pomocy diagnostycznych (próby kliniczno-eksperymentalne)
 • Omówienie diagnozy z pacjentem (opiekunem)
 • Sporządzenie Opinii Psychologicznej (do 2 tygodni od daty ostatniego spotkania)
 • Wydanie zaleceń, co do dalszego postępowania terapeutycznego.

Do kogo adresowane są badania neuropsychologiczne?

 • Osoby, które zaobserwowały u siebie osłabienie funkcjonowania poznawczego (zaburzenia pamięci, trudności z koncentracją uwagi itp.), niezależnie od możliwej przyczyny
 • W szczególności osoby z podejrzeniem rozwoju zespołu otępiennego (demencji)
 • Osoby z udokumentowanym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (OUN):
  - osoby po urazach czaszkowo-mózgowych
  - osoby po przebytych udarach (zawałach) mózgu
  - osoby po przebytych krwotokach śródmózgowych i krwotokach podpajęczynówkowych
  - osoby po przebytych operacjach neurochirurgicznych
  - osoby z rozpoznanym / po leczeniu wodogłowia
  - osoby z chorobą nowotworową w obrębie OUN (guzy mózgu)
  - osoby z chorobami neurologicznymi, uszkadzającymi OUN (np. stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, padaczka itp.)
 • Osoby, których funkcjonowanie intelektualne uległo osłabieniu w przebiegu schorzeń psychiatrycznych lub somatycznych, w tym po przebytej infekcji COVID-19.

Co muszę mieć ze sobą?

 1. Dotychczasowa dokumentacja medyczna (wypisy ze szpitali, konsultacje lekarskie i psychologiczne; również te dokumenty, które mogą wydawać się nieistotne)
 2. Lista oraz dawkowanie wszystkich aktualnie przyjmowanych leków i suplementów diety
 3. Wyniki aktualnego badania obrazowego mózgowia (badanie nie starsze niż 3 miesiące, wykonane po wystąpieniu objawów) – Rezonans Magnetyczny z kontrastem (płyta CD oraz opis radiologiczny); w wyjątkowych sytuacjach (medycznie uzasadnione przeciwwskazania do wykonania badania MR) – Tomografia Komputerowa z kontrastem
 4. Okulary do czytania (jeśli pacjent posiada)
 5. Aparat słuchowy (jeśli pacjent posiada).

Czym dysponujemy

Nasza Pracownia Psychologiczna jest wyposażona w pakiet wszystkich testów neuropsychologicznych oferowanych przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dysponujemy ponadto bogatym zestawem narzędzi do prób kliniczno-eksperymentalnych. Nasz gabinet jest odpowiednio zaprojektowany do przeprowadzania badań neuropsychologicznych.

Badanie jest prowadzone przez psychologów, którzy na co dzień prowadzą diagnozę oraz terapię neuropsychologiczną pacjentów na Oddziale Neurologicznym i Udarowym w Chojnicach oraz na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Jarcewie.

Badanie przeprowadzają psychologowie:

dr Krzysztof Wąchal

mgr Katarzyna Klunder

Jak się zapisać?

Zadzwoń pod nr 52 33 55 066 lub napisz na adres: zdrowie@bonamed.com.pl

Cena badania:

- przesiewowe - 300 zł

- pełne - 1000 zł