Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Rehabilitacja neurologiczna

Do kogo adresowany jest pobyt?

Osoby z udokumentowanym ogniskowym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (OUN)

 • osoby po urazach czaszkowo-mózgowych
 • osoby po przebytych udarach (zawałach) mózgu
 • osoby po przebytych krwotokach śródmózgowych i krwotokach podpajęczynówkowych
 • osoby po przebytych operacjach neurochirurgicznych
 • osoby z rozpoznanym / po leczeniu wodogłowia
 • osoby z chorobą nowotworową w obrębie OUN (guzy mózgu)
 • osoby z chorobami neurologicznymi, uszkadzającymi OUN (np. stwardnienie rozsiane, zespół Guillaina-Barre’go itp.)

Osoby, u których uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego przejawia się deficytem neurologicznym, pod postacią:

 • deficytów ruchowych (np. niedowład / porażenie; niezborność ruchów; drżenie kończyn; zaburzenia równowagi)
 • zaburzeń językowych / związanych z przyjmowaniem pokarmu (dyzartria – mowa niewyraźna; afazja – trudności w nadawaniu lub / i rozumieniu mowy; dysfagia – trudności w połykaniu)
 • deficytów neuropsychologicznych (np. zaburzenia pamięci, trudności w koncentracji uwagi, trudności wzrokowo-przestrzenne)

W ramach pobytu zapewniamy

 • Zakwaterowanie w pokoju dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Dietę przygotowywaną pod nadzorem dietetyka
 • Całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską
 • Badanie lekarskie specjalisty neurologa na rozpoczęcie i na zakończenie pobytu, z oceną stanu neurologicznego
 • Badanie lekarskie specjalisty rehabilitacji
 • W pierwszym tygodniu pobytu kompleksowe badanie fizjoterapeutyczne
 • Zabiegi rehabilitacyjne pod nadzorem lekarza specjalisty rehabilitacji
  Każdego dnia, przez 5 dni w tygodniu zapewniamy 5 zabiegów fizjoterapeutycznych (około 2 – 2,5 godzin zajęć z fizjoterapeutą); dodatkowo w soboty 2 zabiegi fizjoterapeutyczne; niedziela / dni ustawowo wolne od pracy – dzień na regenerację
 • Wykorzystujemy wysoce specjalistyczny sprzęt jak m.in. PRAGMA + BIOFEEDBACK, NEUROFORMA Z PLATFORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, RehaCom, AfaSystem, ELEKTRYCZNE STOŁY DO PIONIZACJI, PIONIZATORY STATYCZNE, TORY DO NAUKI CHODU, WÓZKI DOSTOSOWANE DO AKTUALNYCH MOŻLIWOŚCI PACJENTA (również dla pacjentów leżących)
 • Przesiewowe badanie neurologopedyczne
 • Przesiewowe badanie neuropsychologiczne
 • Pełne badanie neurologopedyczne lub pełne badanie neuropsychologiczne (w przypadku stwierdzenia zaburzeń w badaniach przesiewowych)
 • Terapia neurologopedyczna lub terapia neuropsychologiczna (w przypadku stwierdzenia zaburzeń w badaniach logopedycznych lub psychologicznych – 5 dni w tygodniu po minimum 30 minut)
 • W zależności od stanu zdrowia, w ramach opłaty podstawowej za pobyt rehabilitacyjny, istnieje możliwość jednej konsultacji lekarza specjalisty (choroby płuc, kardiolog lub diabetolog)
 • Konsultacja specjalisty leczenia ran (w przypadku występowania ran, odleżyn, przewlekłych owrzodzeń, i innych zmian troficznych skóry)
 • Konsultacja dietetyka
 • Terapia zajęciowa
 • Autorski poradnik dla rodzin o dostosowaniu pomieszczeń dla osób starszych / niepełnosprawnych
 • Dostęp do kuchenki oddziałowej, świetlicy, bezpłatny dostęp do telewizji i wi-fi

Po zakończeniu pobytu pacjent otrzymuje kartę wypisową zawierającą:

 • Epikryzę lub konsultację lekarza specjalisty rehabilitacji
 • Dwie konsultacje lekarza specjalisty neurologa
 • Opinię fizjoterapeutyczną z dalszymi zaleceniami
 • Opinię / Konsultację neurologopedyczną z dalszymi zaleceniami
 • Opinię / Konsultację neuropsychologiczną z dalszymi zaleceniami
 • Konsultację dietetyka z dalszymi zaleceniami
 • Konsultacje innych specjalistów, jeśli były przeprowadzane

Dla każdego pacjenta tworzymy indywidualny plan rehabilitacji. Wstępny zarys programu usprawniania – opracowany na podstawie analizy dostarczonej dokumentacji medycznej i we współpracy z rodziną chorego – przedstawiamy przed podpisaniem umowy. W trakcie pobytu może ulegać on drobnym modyfikacjom w związku ze zmianami stanu ogólnego pacjenta.

Pobyt neurologiczny, oprócz intensywnej rehabilitacji, zapewnia pogłębioną diagnozę stanu fizycznego oraz psychicznego pacjenta, przeprowadzaną przez wielospecjalistyczny zespół.

Koszt podstawowy pobytu: od 650 złotych za dobę.
Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych usług zgodnie z Cennikiem

W celu otrzymania wstępnego programu rehabilitacji, prosimy o przesłanie dokumentacji medycznej wraz z opisem aktualnej sytuacji zdrowotnej pacjenta, z nakreśleniem oczekiwań względem rehabilitacji drogą listowną na adres: ul. Szkolna 12, 89-606 Jarcewo z dopiskiem „Rehabilitacja neurologiczna – kwalifikacja” lub drogą elektroniczną na adres zdrowie@bonamed.com.pl – w temacie „Rehabilitacja neurologiczna – kwalifikacja”.