Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Zakład opiekuńczo - leczniczy

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy świadczy usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze i rehabilitacyjne oraz zapewnia kontynuację leczenia osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Naszą opieką obejmujemy osoby nie wymagające hospitalizacji, również znajdujące się w stanie apalicznym.

W Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym zapewniamy
  • kontynuację postępowania leczniczego
  • całodobową opiekę pielęgniarską i opiekuńczą
  • zmiany opatrunków oraz podawanie leków
  • utrzymanie higieny osobistej
  • usprawnianie na sali rehabilitacyjnej i przy łóżku pacjenta
  • terapię zajęciową
  • wyżywienie
  • dostęp do opieki duszpasterskiej.

Opiekę nad pacjentami sprawuje interdyscyplinarny zespól, składający się z lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, psychologów, opiekunek medycznych, terapeutów zajęciowych. Wyżywienie i właściwe warunki pobytu zapewniają pracownicy pomocniczy. Za dodatkową opłatą, na życzenie pacjenta świadczymy usługi dodatkowe – cennik dostępny w biurze Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego.

Oferujemy następujące formy pobytu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym:

POBYT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ NFZ


Świadczenia zdrowotne finansuje NFZ, natomiast koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent lub rodzina (opiekun). Pobyt ma charakter czasowy. Do pobytu w ZOL uprawnieni są pacjenci, którzy w ocenie samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40 lub mniej punktów. Przed przyjęciem należy złożyć komplet dokumentów, które można pobrać w zakładce „Dokumenty” lub w siedzibie zakładu. Decyzję o przyjęciu do ZOL podejmuje Dyrektor w oparciu o dokumentację oraz ewentualną rozmowę z pacjentem lub rodziną (opiekunem). W razie braku wolnych miejsc pacjent może zostać wpisany do kolejki oczekujących.

Dopłata za osobodzień w zakładzie opiekuńczo – leczniczym w ramach pobytu refundowanego przez NFZ nie mniej niż 75 zł - Zgodnie z art. 18, ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych "Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej."

POBYTY KOMERCYJNE


Hospitalizacja w Szpitalu na zasadach działania Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Obejmuje całodobową opiekę personelu medycznego (podaż leków, pomoc w czynnościach samoobsługowych oraz utrzymaniu higieny osobistej), możliwość korzystania z terapii zajęciowej, terapię ruchową w podstawowym zakresie (podtrzymywanie funkcji aparatu ruchu) oraz wyżywienie. Do dyspozycji pacjentów przygotowaliśmy także dostosowany dla osób niepełnosprawnych teren rekreacyjny, umożliwiający odbywanie spacerów i odpoczynek w malowniczej scenerii. Przed przyjęciem należy złożyć komplet dokumentów, które można pobrać w zakładce „Dokumenty” lub w siedzibie zakładu. W związku z pobytem sporządza się stosowną umowę.

Pobyt wyręczający


Pobyt krótkoterminowy na czas określony, ustalany z Dyrektorem Ośrodka. Po tym okresie pacjent zostaje wypisany z Oddziału. Z różnych powodów: w razie choroby, planowanych wyjazdów, ważnych spraw do załatwienia, urlopu czy jakiejkolwiek innej chwilowej niedyspozycji opiekunów umożliwiamy przekazanie osoby wymagającej pomocy w codziennym funkcjonowaniu pod opiekę wykwalifikowanego personelu.

Pobyt opiekuńczy długoterminowy


Rozumiemy trudności związane z zapewnieniem całodobowej opieki i nadzoru pacjentom schorowanym, niepełnosprawnym, samotnym, w starszym wieku. Dlatego bezterminowy pobyt kierujemy do osób, które wymagają stałej pomocy osób trzecich, a w warunkach domowych jej zapewnienie jest z różnych względów niemożliwe lub trudne i wymaga usług specjalistów różnych dziedzin medycyny i opieki społecznej. W zakresie naszych świadczeń profesjonalnie zaspokajamy wszystkie podstawowe potrzeby pacjenta.

Składanie wniosku o przyjęcie do ZOL


Wykaz dokumentów niezbędnych do przyjęcia do ZOL można pobrać w zakładce „Dokumenty” lub w siedzibie zakładu. Wnioski prosimy składać w sekretariacie ZOL z dopiskiem „Skierowanie do ZOL”. Decyzję o terminie przyjęcia Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przekazuje telefonicznie.