Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Potrzebne dokumenty

Komplet dokumentów przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego powinien zawierać:

1. Wniosek o wydanie skierowania do ZOL podpisany przez pacjenta lub jego opiekuna

2. Skierowanie do ZOL wystawione przez lekarza

3. Zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że osoba ubiegająca się o skierowanie do ZOL potrzebuje całodobowej opieki i pielęgnacji oraz nie wymaga hospitalizacji,  Zaświadczenie powinno zawierać wykaz leków zleconych pacjentowi na stałe

4. Wywiad pielęgniarski , przeprowadzony przez pielęgniarza / pielęgniarkę środowiskową lub przez personel pielęgniarski podmiotu leczniczego, w którym osoba ubiegająca się o przyjęcie do ZOL aktualnie przebywa

5. Kartę oceny osoby kierowanej do ZOL, według z modyfikowanej skali Barthel, potwierdzoną przez lekarza i pielęgniarkę, zawierającą kwalifikację pielęgniarską do objęcia długoterminową opieką pielęgniarską - warunkiem przyjęcia do ZOL jest uzyskanie nie więcej, niż 40 punktów

6. Kartę oceny osoby kierowanej do ZOL, według Skali Glasgow, potwierdzoną przez lekarz

7. Dokument y potwierdzające wysokość dochodu (np. decyzja o przyznaniu emerytury lub renty) osoby ubiegającej się o przyjęcie do ZOL

8. Zaświadczenie o ubezpieczeniu w ZUS (np. kserokopia legitymacji ubezpieczeniowej ZUS lub zaświadczenie z zakładu pracy)

9. Kserokopię dowodu osobistego

10. Kserokopię dotychczasowej dokumentacji medycznej (zwłaszcza wypisy ze szpitali oraz leczenia ambulatoryjnego)

11. Aktualne wyniki badań diagnostycznych:

          a) Morfologia krwi obwodowej z rozmazem

          b) APTT, INR, Jonogram, Mocznik, Kreatynina, HBS Ag, ALT, AST, OB, CRP, TSH

          c) Badanie ogólne moczu

          d) RTG klatki piersiowej z opisem (badanie ważne 2 lata od momentu wykonania)

          e) EKG z opisem (badanie ważne 6 miesięcy od momentu wykonania)


12. Wymaz bakteriologiczny – w wypadku występowania ran, odleżyn, drenów lub cewników

13. Kwalifikację do żywienia pozajelitowego – w wypadku zaburzeń połykania

14. Oświadczenie wyrażające zgodę na pobyt w ZOL

15. Oświadczenie o uzyskiwaniu informacji medycznej

16. Oświadczenie opiekuna


Druki należy wypełnić dokładnie i czytelnie pod rygorem odmowy rozpatrzenia!
Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane!
Wzory wszystkich druków znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania” na stronie www.szpitaljarcewo.pl


Wnioski prosimy składać w Sekretariacie Ośrodka, z dopiskiem „Skierowanie do ZOL”. O terminie przyjęcia, osoba kierowana do ZOL zawiadamiana jest telefonicznie przez Dyrektora. Uprzejmie prosimy o dołączenie do Wniosku numeru telefonu kontaktowego opiekuna osoby ubiegającej się o przyjęcie do ZOL.